САЙТ ДЛЯ АДВОКАТОВ ПО РОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПРИЗВАНИЮ Вторник, 16.10.2018, 17:26

ФЕНОМЕН  ИСТИНЫ  ИЛИ  ИЛЛЮЗИЯ  ВИНЫ

Главная | Мой профиль | Выход Приветствую Вас Гость | RSS
Меню сайта
Наши опросы
Я ищу тренинг/сессию:
Всего ответов: 21
Категории раздела
Измененные состояния сознания [3]
Мои статьи [8]
Расчет цены услуг адвоката [2]
Предлагаемый метод основывается на соотношении степени ответственности, квалификации адвоката с характером дел, предложенных ему для юридического сопровождения с учетом посягательств третьих лиц на охраняемые законом блага. Таким образом, максимальная цена услуг квалифицированного юриста не имеет ограничений. Итак, формула имеет следующий вид: P = d *t* fv * i * c * (2 — fs). P (от англ. profit — «прибыль») — размер действительного гонорара; d — презумпциональный размер компенсации временных и моральных затрат практикующего адвоката — средняя цена квалификации специалиста в данном регионе из расчета месячной оплаты (или цены и количества часов абонентского обслуживания в месяц: обычно 80 рабочих часов по цене 250–1000 грн). Может быть использован базисный уровень размера компенсации в виде минимальной заработной платы, установленной законодательством. При этом за основу принимается уровень месячного заработка 6 МЗП (средний заработок физического лица в г. Киеве) умноженный 5 – коэфф...
ПОИСК ПО САЙТУ
СТАТИСТИКА
Тренинги
Холотропное Дыхание - Портал Холонавт


Главная » Статьи » Мои статьи

Предметна сфера адвокації

І.М.ПОКОТИЛО

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА І ЗАКОНУ – ПРЕДМЕТНА СФЕРА АДВОКАЦІЇ

     Право, як сфера існування людини, тісно пов'язане з філосо­фією. Фундаментальні проблеми права, такі як справедли­вість, вина і відповідальність та ін., є водночас найважливішими філософськими категоріями, розуміння яких розкриває основні філософські питання про сутність людини та зміст її життя, про онтоло­гічну структуру світу і способи його пізнання. То­му цілком очевидно, що вміння бачити сенс своєї діяльності, по-філософському обґрунтовувати теоретичну позицію та практичне рішення є ознакою високої профе­сійної майстерності адвоката. Така майстерність, особливо у сфері практичних рішень, не завжди усві­домлюється, але вона значною мірою визначається домі­нуючими настановами правосвідомості, правового світо­гляду, на формування якого покликана впливати філософія права.

Роль і цінність філософії права полягає в тому, що вона показує відносини між законом і правовими феноменами, які розкривають зміст закону, сприяє розвиткові поглядів юристів, їхньої загальної правової світоглядної та методологічної культури, а, отже, і ефективності профе­сійної діяльності.

Основний зміст цих питань у теоретично концентрованому вигляді можна сформулювати як проблему РОЗРІЗНЕННЯ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА І ЗАКОНУ, яка має вирішальне значен­ня для будь-якого теоретично послідовного праворозуміння та визначає предметну сферу філософії  права і місце захисника у правозастосовчій діяльності.

         Буття права в людському світі криє в собі не тільки правову впорядкованість людського буття, право­ве розуміння і правовий підхід до суспільних відносин, форм, інститутів і настанов у громадському житті людей, але одночасно є основою конфліктів.

В полі адвокаційного інтересу, крім захисної діяльності, знаходиться й низка інших проблем, як-от: право - закон - держава, людина — суспільство — держава, правові форми здійснення функцій держави, правова організація самої держави, держава як правовий інститут, правова держава як реалізація ідей зверхності права і т. ін. Тому до предметної сфери адвокації традиційно до­лучаються проблеми розуміння держави.

Розрізнення та співвідношення права й закону, при розумінні функцій держави являє собою ту предметну сферу й теоретичний простір, у межах якого вся ця проблематика праворозуміння (від поняття права до правового розуміння закону й держави) має бути адекватно усвідомлена та змістовно розгорнута у ви­гляді послідовної філософсько-правової доктрини конфлікту непримиримих інтересів.

Конфлікт завжди має пізнавальний характер, оскільки суперечка йде про розуміння закону, хоча за цим завжди криються інші, цілком прагматичні, інтереси людини.

  При цьому звертають на себе увагу очікувані психологічні властивості адвоката(захисника) – як-то наявність комунікативної майстерності, умінь і навичок пошуку і цільового використання психологічної інформації з метою захисту, що потребує цілеспрямованого розвитку і корекції особистісних якостей і властивостей особи, які відповідали б психологічним вимогам адвокатської діяльності і забезпечували ефективне виконання її завдань. Іншими словами йдеться про нашу соціальну роль.

Відомо, що соціальною роллю реалізується соціальний статус. Ролі не можуть бути визначені в термінах поведінки самі собою, а тільки як сукупність прав і обов'язків. І такі права адвоката(захисника) утворюють експектації  (систему очікувань, вимог), що звернені до інших учасників процесу (суддів, підсудного, свідків, експертів тощо).

Щодо характеристик психологічних особливостей ролі адвоката(захисника) слід розуміти специфічні компоненти статусу, що реалізуються роллю. Так, оціночні психічні процеси, метою яких є визначення  позиції, свого ставлення (позитивного чи негативного) до оцінюваної події, факту у підсумку формують рішення про бажаний чи небажаний розвиток події; про значущість соціально-правової проблеми, що виникла; про відносну роль різних факторів і умов, які впливають на хід і результати адвокації.

Комунікативні особливості в адвокації, тобто спілкування з колегами за професією, суддями, прокурорами, слідчими, потерпілими, обвинуваченими, підозрюваними, свідками, злочинцями та іншими особами відбивають певний рівень світогляду. Важливими компонентами в юридичній комунікації є загальний рівень освіти, культури, знання національного менталітету  та образу мислення.  

Ще одна психологічна особливість адвокації полягає в тому, що в багатьох випадках результат її в конкретних рисах майбутнього невідомий. Тому, знання майбутнього продукту виступає як знання вимог, критеріїв, норм, яким відповідатиме пошуковий результат. Розуміння цього спрощує адвокату(захиснику) процес продажу власної кваліфікації та позбавляє клопоту щодо визначення  ціни своєї роботи.

Для професії адвоката(захисника) характерна висока емоційність і значні вольові зусилля і тому професійна деформація неминуча. Проте  характер нашої роботи, що зумовлений особливостями кожної юридичної справи, різними індивідуально-психологічними рисами тих людей, які залучені до  роботи в адвокації, дає нам певний шанс для творчості. І творчий характер адвокації має проявитись тому, що керуючись правом, ми обираємо найбільш прийнятні методи роботи, що відповідають конкретній ситуації та психологічні механізми впливу на її перебіг. І картини, що ми маємо змалювати у судових процесах, не менш вибагливі і змістовні, а ніж фантазії Пікасо чи Родена!

То плекаймо творчість у свій час і на своєму місці!

 

Література

Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М., 1988. С. 38–43.С. 286. С. 365. С. 388. С. 592

Гегель Г.-В.-Ф. Философия права. — С. 68.

Козлихин И. Ю. О нетрадиционных подходах к праву. Статья http://bibliofond.ru/view.aspx?id=99669

Полякова А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода» (СПб., 2004).

Бедь В. В. Юридична психологія: Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. І переробл. — К.: МАУП, 2004. — 436 с.: іл. С 111-118)

Васильев В. Л. Юридическая психология: Учеб. для вузов. — М.: Юрид. лит., 1991. — С. 137.)

 

Категория: Мои статьи | Добавил: ВнимаТИЛьнО (02.03.2012)
Просмотров: 632 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
ФОРМА ВХОДА
ВНИМАНИЕ ЗДЕСЬ
Copyright MyCorp © 2018
Rambler's Top100 Яндекс цитирования ТОП-777: рейтинг сайтов, развивающих Человека Яндекс.Метрика